תמונת אילוסטרציה

תמונת אילוסטרציה

היוזמה לטקסונומיה בישראל היא מפעל משותף של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, משרדי ממשלה ומכוני מחקר. היא הוקמה כדי לקדם את הכשרתו של דור חדש של טקסונומים ולהעשיר את הידע הבסיסי על המגוון הביולוגי של ישראל. מטרת היוזמה היא להחיות את הטקסונומיה בישראל ולהרחיב את הבנתנו את המגוון הביולוגי, ובכך להעמיק את תרומת המדע למחקר, להגנה ולניצול בר-קיימא של המערכות האקולוגיות של ישראל. היוזמה פועלת באמצעות:

  • הענקת מלגות דוקטורט ובתר-דוקטורט
  • תמיכה בהשתלמות תלמידי מחקר אצל טקסונומים מומחים בחו"ל
  • תמיכה בסקרי מגוון ביולוגי
  • אירוח טקסונומים מחו"ל להעברת השתלמויות קצרות על קבוצות טקסונומיות מקומיות

ליוזמה לטקסונומיה בישראל שותפים: אוניברסיטאות המחקר, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר ממשלתיים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, החברה להגנת הטבע ומכון דש"א