היוזמה לטקסונומיה בישראל היא מפעל משותף של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, משרדי ממשלה ומכוני מחקר. היא הוקמה כדי לקדם את הכשרתו של דור חדש של טקסונומים ולהעשיר את הידע הבסיסי על המגוון הביולוגי של ישראל. מטרת היוזמה היא להחיות את הטקסונומיה בישראל ולהרחיב את הבנתנו את המגוון הביולוגי, ובכך להעמיק את תרומת המדע למחקר, להגנה ולניצול בר-קיימא של המערכות האקולוגיות של ישראל. 

"אם אינך יודע את שמותיהם של דברים, הידע עליהם חסר משמעות."


קארלוס לינאוס 1737 Critica Botanica

ברשית, פרק ב

היוזמה פועלת באמצעות:

  • הענקת מלגות מוסמך, דוקטורט ובתר-דוקטורט
  • תמיכה בהשתלמות תלמידי מחקר אצל טקסונומים מומחים בחו"ל
  • תמיכה בסקרי מגוון ביולוגי
  • אירוח טקסונומים מחו"ל להעברת השתלמויות קצרות על קבוצות טקסונומיות מקומיות