ד"ר מנחם גורן

מעמדם של המינים הפולשים בגרדיאנט העומק בחוף הים תיכוני של ישראל

ליאוניד פרידמן

סקר של חדקוניות קצרות החדק (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae: Entiminae) בישראל

ד"ר וסילי קרבצ'נקו

סקר פרפראים ( Bombicoidea (Insecta: Lepidoptera בישראל

ד"ר עמית דולב

סקר עטלפים מקיף בישראל ככלי לחיפוש מינים חבויים

תוכנית המענקים