ד"ר אפרת גביש-רגב

הומולוגיה במבנה בחנינים, מונופילטיות, ומיקום פילוגנטי של עכבישים מסוג Stemonyphantes (Stemonyphantinaea, Linyphiidae, Araneae) וההשלכות על הפילוגנזה של הערסלנים (Linyphiidae)

ד"ר נועה שנקר

פילוגנזה, טקסונומיה וסיסטמטיקה של איצטלנים

תוכנית המענקים