פרופ' גיא בלוך

סקר טקסונומי להערכת ההשפעה של אוכלוסיות פולשות של בומבוס האדמה על המגוון הביולוגי של דבורי בר וצמחים בהרי יהודה

ד"ר יותם ציפר-ברגר

סקר פלוריסטי-טקסונומי של הסוגים צנון ואליסון (מצליבים) בישראל

ד"ר נטע דורצ'ין

סקר יתושי העפצים (Diptera: Cecidomyiidae) הצמחוניים בישראל

פרופ' יוסי לויה

מגוון ביולוגי של אלמוגי אבן במפרץ אילת

ד"ר שי מאירי

סקר מגוון ביולוגי של זוחלים בישראל בסכנת הכחדה

ליאוניד פרידמן

סקר חדקוניות בישראל: Hyperinae (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae)

ד"ר סיגל שפר

סקר ספוגיים בים התיכון בישראל בדגש על order Dictyoceratida

איתי רנן

סקר חרקים במישור ימין-רותם, חולות מכתש רמון וחולות כסוי בדגש על קבוצות Coleoptera, Neuroptera and Formicidae

תוכנית המענקים