פרופ' אהוד שפנייר

סקר ראשוני של המגוון הביולוגי של סרטנים מעשירי רגליים פלגיים במי החופים הים-תיכוניים של ישראל

נטע דורצ'ין

סקר יתוצים טורפים ( Diptera: Cecidomyiidae) על כנימות קמחיות בשטחים חקלאיים בישראל

ליאוניד פרידמן

סקר חדקוניות בסכנת הכחדה בישראל (Coleoptera: Curculionoidea)

עדה אלאמארו

סקר טקסונומי וסיסטמטיקה מולקולרית של מסרקניות בחופי ישראל

תוכנית המענקים