גל אייל

טקסונומיה של אלמוגי עומק (מזופוטיים) מישראל

אליזבט מורגוליס

רביזיה ומערכת מיון פילוגנטית של הסוגים Acanthiophilus ו-Tephritomyia (Diptera: Tephritidae)

עינת שחר

Taxonomy, diversity and distribution of the oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) in Israel

איגור ארמיאץ'

על- משפחת הזאבנים (Lycosoidea ,Araneae) בישראל: טקסונומיה, אקולוגיה, רשימת מינים ומפתח למשפחות המצויות בישראל ולסוגים והמינים המצויים בסביבת מודיעין

שלומי אהרון

משפחת הרעדניים (Pholcidae, Araneae) בישראל: טקסונומיה, עושר מינים, תפוצה גיאוגרפית ומפתח למינים בארץ

תוכנית המענקים