זוהר ינאי

בריומאים בישראל: היבטים טקסונומיים ואקולוגיים

יערית לויט

טקסונומיה ואקולוגיה של סרטנים מעשירי רגל מהעל-סדרה חסילונים (סדרה: מעשירי רגל, תת-סדרה: Pleocymata)

תוכנית המענקים