טניה לוי

משפחת הכדורניים (Theridiidae ) בישראל: רשימת מינים ומפתח ופילוגנזה של המינים הקלפטופרזיטים מתת-המשפחה Argyrodinae המבוססת על התנהגות, מורפולוגיה ודנ"א

תמנע דביר

פאונת האיצטלנים לאורך חופי הים התיכון של ארץ ישראל: הגעה והתפשטות של מינים פולשים

תוכנית המענקים