פילוגנזה וטקסונומיה של הסוג Tegenaria Latreille,1804 בישראל (משפחת המשפכניים, (Agelenidae Koch, 1837 מודל להתמיינות ואבולוציה במערות.

תום שלזינגר

טקסונומיה ודמוגרפיה של אלמוגי אבן לאורך גרדיאנט עומק (60 - 0 מ') במפרץ אילת.

דוקטורנטים

תוכנית המענקים