פילוגנזה וטקסונומיה של הסוג Tegenaria Latreille,1804 בישראל (משפחת המשפכניים), מודל להתמיינות ואבולוציה במערות

משפחת המשפכניים(Agelenidae Koch, 1837)  הינה העשירית בעושר מיניה בסדרת העכבישים. בישראל משפחה זו נחקרה  ע"י  לוי (1996), ומיוצגת ע"י 19 מינים. בעשרים השנים האחרונות, שינויים טקסונומיים רבים נעשו במשפחה, ובפרט בסוג הים-תיכוני Tegenaria. בסוג זה נמנים 105 מינים, ביניהם מינים רבים החיים במערות. ברביזיה טקסונומית שנערכה על ידי Bolzern (,(2013 נחקרו רק המינים האירופיים בסוג, ומינים רבים מדרום-מערב אסיה לא נכללו ברביזיה. לאחרונה, כחלק ממחקר התואר השני שערכתי, גיליתי במערות שונות ברחבי הארץ מספר מינים לא מתוארים המשתייכים לסוג  Tegenaria, בעלי עיניים מנוונות. מערות מהוות בתי גידול ייחודיים המאפשרים הזדמנות נדירה למחקר אבולוציוני ועל התמיינות מעצם היותן בית גידול תת קרקעי ומבודד. הגבלת אור ומשאבים אחרים עשויים לשמש כפילטר אבולוציוני להעדפת מינים בעלי התאמות לתנאי בית הגידול, תהליך המביא להתמיינות ואנדמיזם. במחקר זה, אני מציע לבחון את שאלת מקור פאונת משפכני המערות בישראל – האם מינים אלו הם תוצאה של התבססות והתמיינות בבית גידול זה כתוצאה משינויי אקלים אזוריים, או שמא ניצול של בית גידול פוטנציאלי זמין. מחקר זה יספק מידע טקסונומי חדש אודות משפחת המשפכניים בישראל ובמזרח-התיכון וכן יכלול רביזיה של הסוג Tegenaria, פילוגנזה עדכנית של הסוג תוך שימוש בכלים מולקולריים ומורפולוגיים, מפתח למינים ולסוגים במשפחה בישראל, ותיאור של מינים חדשים טרוגלוביטים- שוכני מערות בארץ.

 .Tegenaria sp,  משפכן מערות עיוור. צילום: שלומי אהרון

 .Tegenaria sp,  משפכן מערות עיוור. צילום: שלומי אהרון

תוכנית המענקים