טקסונומיה ודמוגרפיה של אלמוגי אבן לאורך גרדיאנט עומק (60 - 0 מ') במפרץ אילת.

שוניות אלמוגים הינן בין האקוסיסטמות העשירות והמגוונות ביותר בעולם, אך זיהוי והגדרת מיני אלמוגי אבן, הבונים את השונית, מציבים אתגר טקסונומי גדול. זאת בשל הקושי להבדיל בין השפעות סביבתיות וגנטיות על מורפולגיית האלמוגים ובשל הפלסטיות המורפולגית הגדולה הקיימת בקבוצה זו. לכן, מחקר טקסונומי באלמוגים צריך לכלול שילוב של גישות שונות כדוגמת: מורפולגיית השלד, פילוגנזה מולקולרית, ומאפיינים רבייתיים. 

כל המאמצים לתיאור מגוון מיני אלמוגי האבן במפרץ אילת נעשו לפני יותר משלושה עשורים וסתירות בהגדרת המינים, שמות מקבילים וטעויות בזיהוי היו נפוצות. בנוסף, הסיסטמטיקה והטקסונומיה של אלמוגי אבן עוברות בשנים האחרונות שינויים אדירים כתוצאה מההתקדמות המהירה בפיתוח ונגישות שיטות עבדוה גנטיות. 

מטרת מחקר זה הינה לגשר על פערים אלו, לפתור בעיות בזיהוי של סוגי ומיני אלמוגים רבים במפרץ אילת, ולייצר רשימת מינים מעודכנת של כל אלמוגי האבן במפרץ אילת. במסגרת מחקר זה ייעשה שימוש בשיטות קלאסיות לזיהוי אלמוגים (מורפולגיית השלד), פילוגנזה מולקולרית, מחסומים רבייתים ומאפיינים אקולוגים. המידע שיתקבל משיטות העבודה השונות ישולב ויוצלב על מנת להשלים את העבודה הטקסונומית, אשר צפויה להוות את ההערכה המפורטת ביותר של מגוון מיני האלמוגים הקיימים כיום במפרץ אילת.

אלמוג אבן מעונף מהמין Acropora squarrosa משחרר צברי ביציות-זרע. צילום: תום שלזינגר.

אלמוג אבן מעונף מהמין Acropora squarrosa משחרר צברי ביציות-זרע. צילום: תום שלזינגר.

תוכנית המענקים