היוזמה לטקסונומיה בישראל מעניקה מדי שנה מספר מענקים לסקרים של המגוון הביולוגי בישראל. להלן תוצאות המחקרים כפי שנמסרו על ידי החוקרים.

.news_item_section {
float:right;
width:100%;
}

/* Read More Link */
.news_item_section h6 {
float:left;
direction:rtl;
font:normal 12px/16px Arial, Helvetica, sans-serif;
width:100%;
border-bottom:1px dotted #DADADA;
padding:6px 0 9px 0;
margin:0 0 10px 0;
}
.news_item_section h6 a {
float:left;
background-image:url(../images/_icon_readmore.gif);
background-repeat:no-repeat;
background-position:right;
padding-right:14px;
border:none;
}
.news_item_section h6 a:hover {

}
/* Read More Link */

/* Item's Thumbnail */
.news_item_section .item_thumb {
float:right;
width:100px;
}
.news_item_section .item_thumb img {
float:right;
width:100px;
border:1px solid #DADADA;
}
/* Item's Thumbnail */

/* News Item with Thumbnail */
.news_item_content {
float:right;
width:535px;
padding-right:7px;
}
.news_item_content h5{
direction:rtl;
font:normal 12px/24px Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #E4E4E4;
padding:0 5px;
background:#a6ae18;
}
.news_item_content h5 a{
direction:rtl;
font:normal 12px/24px Arial, Helvetica, sans-serif;
background:#a6ae18;
padding:0;
color:#FFFFFF;
}
.news_item_content p {
float:right;
width:100%;
font:normal 13px/16px Arial, Helvetica, sans-serif;
direction:rtl;
padding:2px 0;
}
/* News Item with Thumbnail */

/* News Item without Thumbnail */
.news_item_content_full {
float:right;
width:100%;
padding-right:0;
}
.news_item_content_full h5{
direction:rtl;
font:normal 12px/24px Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #a6ae18;
padding:0 5px;
}
.news_item_content_full h5 a{
direction:rtl;
font:normal 12px/24px Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #a6ae18;
padding:0;
color:#FFFFFF;
}
.news_item_content_full p {
font:normal 13px/16px Arial, Helvetica, sans-serif;
direction:rtl;
padding:2px 0;
}
/* News Item without Thumbnail */

#top-editor-content {
text-align: right;
direction: rtl;
margin-bottom: 20px;
}