היוזמה לטקסונומיה בישראל מעניקה מדי שנה מספר מענקים לסקרים של המגוון הביולוגי בישראל. להלן תוצאות המחקרים כפי שנמסרו על ידי החוקרים.