קול קורא למאסטרנטים לתשע"ה

קול קורא למאסטרנטים לתשע"ה - יש להגיש בקשות עד 14 בספטמבר 2014

להרחבה
קול קורא לדוקטורנטים לתשע"ד

קול קורא לדוקטורנטים לתשע"ד

להרחבה
קול קורא לבתר דוקטורט לתשע"ד

קול קורא לבתר דוקטורט לתשע"ד

להרחבה
קול קורא לסקרי המגוון הביולוגי לתשע"ד

קול קורא לסקרי המגוון הביולוגי לתשע"ד

להרחבה
קול קורא לנסיעות דוקטורנטים לחו"ל בתשע"ד

קול קורא למלגות לנסיעה לחו"ל לתלמידי דוקטורט בתחום הטקסונומיה לצורך השתלמות בתחום בשנת תשע"ד

להרחבה
קול קורא למדענים אורחים לתשע"ד

קול קורא למדענים אורחים לתשע"ד

להרחבה

תוכנית המענקים