היוזמה לטקסונומיה תעניק מלגות לתלמידי מוסמך ולמדענים אורחים.

תוכנית המענקים