מועדון הטקסון הוקם בשנת 2011 על ידי טקסונומים ובעידוד היוזמה לטקסונומיה בישראל.

המועדון מקיים מפגשים אחת לחודש באוניברסיטת תל אביב, בכיתת המוזיאון.

כיתת המוזיאון נמצאת בקומת המרתף של בניין מכון הדגנים / מאגרים גנטיים. ראו מפת האוניברסיטה.
 

המפגש הבא יתקיים ב10 בדצמבר בשעה 13:00

ד"ר יובל ספיר מאוניברסיטת תל אביב ירצה בנושא:
כמה מינים של אירוסים יש בישראל, אם בכלל?
תקציר:
הגישה המסורתית לשמירת מגוון המינים מניחה כי מין הוא יחידה ברורה ויש צורך לשמר מספר רב ככל האפשר של יחידות כאלו בבית גידולן. עם זאת, במהלך שישים שנות מחקר אבולוציוני השתרר ויכוח נוקב מהו המין ואיך מגדירים אותו. בתחום הבוטניקה ויכוח זה שכך בשנים האחרונות ובמקום לדון מהו מין, הדיונים עברו לעסוק בתהליכי האבולוציה עצמם, תוך אימוץ של הגדרת מין פרוגרסיבית. בהרצאה אסקור את הגישות השונות להגדרת מינים, בעיקר בבוטניקה, ואבדוק את מעמדם הטקסונומי של מיני אירוסי ההיכל על פי הגדרות המינים השונות ועל פי תהליכי האבולוציה ויצירת המינים. להגדרות אלו יש השלכות למדיניות שמירת טבע, וכן להבנת תהליכי יצירת המינים (אם אכן אלו מתרחשים) בקבוצת אירוסי ההיכל.

קריאה מקדימה מומלצת:

Sapir Y. & Shmida A. (2002). Species concepts and ecogeographical divergence of Oncocyclus irises. Israel Journal of Plant Sciences, 50, S119-S127.


 

תאריכי ההרצאות הבאות:
7.1.2013 נועה שנקר
4.2.2013 שי מאירי

לברורים נוספים יש לפנות אל רכזי המועדון:
איתי רנן ittairenan@gmail.com

אפרת גביש-רגב efrat.gavish@gmail.com