מיכאלה קלוקלר

המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת.

הצטברות של שונות מורפולגית במהלך האונטוגניזה של דגי שונית (משפחה:לברידים)

תוכנית המענקים