מהו הליך שיפוט הבקשות?

 

את הבקשות למענקים מהיוזמה לטקסונומיה בישראל יש להגיש באנגלית שכן אנו נעזרים גם במומחים מחו"ל לצורך הערכת הבקשות. כל שנה ועדת ההיגוי של היוזמה מקימה ועדות שיפוט לקולות הקוראים השונים. חברי ועדות השיפוט מתחלפים בחלקם משנה לשנה. בוועדת השיפוט למלגות דוקטורט ובתר-דוקטורט כיהנו בשנתיים האחרונות רוב של מדענים מחו"ל בגלל מיעוט הטקסונומים בישראל ובגלל רצוננו שהבקשות יישפטו על ידי טקסונומים מומחים. הוועדה לשיפוט הצעות הסקר הייתה מורכבת ממדענים ישראלים שייצגו ששה מוסדות מחקר שונים והיו"ר ורבים מן החברים התחלפו משנה לשנה. הוועדה לבחירת מדענים אורחים להוראת קורסים טקסונומיים קצרים שפעלה בשנה האחרונה הייתה מורכבת משלושה זואולוגים מן האוניברסיטה העברית וממכון וולקני. הוועדות דנו בכלל ההצעות והגישו המלצות מנומקות לוועדת ההיגוי. ההחלטה הסופית לגבי זוכי המענקים נתונה בידיהם של חברי ועדת ההיגוי של היוזמה לטקסונומיה בישראל שריכזו את כלל ההמלצות וכיבדו את חוות דעתן של הוועדות הרלבנטיות.

 
 

האם כל מי שמתעניין בטקסונומיה יכול לפנות ולבקש מענק?

 

מטרתה העיקרית של היוזמה הינה הכשרת דור חדש של טקסונומים מומחים בישראל ולפיכך כל יעד שהופך את החוקר לטקסונום מומחה מתאים ליוזמה. למשל, נסיעה שמהווה חלק מהשתלמות שמטרתה להפוך את המדען לטקסונום מומחה מתאימה למטרות היוזמה. נסיעה שמטרתה להסתייע במומחה לזיהוי פרטים שנתגלו בארץ אבל אינה חלק מתוכנית השתלמות בטקסונומיה אינה מתאימה למטרות היוזמה.

 

כיצד קשורים סקרי המגוון הביולוגי ליוזמה לטקסונומיה?

 

בתכנית המענקים תינתן עדיפות למעוניינים לסקור קבוצות טקסונומיות מרובות מינים, כאלו שיש לגביהן מחסור בידע טקסונומי בישראל, וכאלו שיש להן משמעות כלכלית וחקלאית.

 

במסגרת סקרי המגוון הביולוגי תינתן עדיפות לסקרים באזורים שקיימים לגביהם איומים בתחום שמירת הטבע וכן לסקרים שיש להם סינרגיה עם יוזמת סקר או מחקר קיימת שתקדם את הידע המשותף באופן משמעותי. כמו כן תינתן עדיפות לסקרים שיש לגביהם אפשרות ל matching.

 

מתי יש להגיש את הבקשות?

 

המועד הבא להגשת מענקים הינו 31 במאי 2011.

 

 

כיצד לשלח את הבקשות למענקים?

 

נא לשלח קבצים אלקטרוניים לדוא"ל iti@post.tau.ac.il, לפי הפרוט המופיע בקולות הקוראים.

 

האם השתתפות בקורסים כרוכה בתשלום?

 

המשתתפים בקורסים של היוזמה לטקסונומיה בישראל פטורים מתשלום שכר לימוד.

 

האם סטודנט שנרשם לקורס יקבל נקודות זכות אקדמיות?

 

סטודנטים שהשתתפו בקורסים באופן פעיל ומילאו את כל חובות הקורס יזכו בנקודות זכות אקדמיות אם הקורסים מופיע כבעל אקרדיטציה אקדמית. אנו מקווים כי בכל הקורסים יוענק קרדיט אקדמי אך ממליצים לבדוק זאת לפני ההרשמה.