השתלמות בטקסונומיה של דבורים באוניברסיטת נושטל בשויצריה

טקסונומיה של דבורים מהסוג גזרנית (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae: Megachile) בישראל

 
ישראל, כחלק מאגן הים התיכון, מהווה מרכז התמיינות עולמי (diversity hotspot) של דבורים. דבורים באזור זה נחשבות כמאביקות עיקריות ולכן מהוות מרכיב חיוני במערכת האקולוגית. מינים שונים מהסוג גזרנית נחשבים כמאביקים עיקריים של צמחי בר בישראל ואילו אחרים משמשים כמאביקים חשובים של גידולי חקלאות בארצות מערביות שונות. הסוג גזרנית (Megachile) הוא סוג גדול, בעל תפוצה כלל עולמית ומונה כ-1100 מינים מוגדרים שהשתייכותם הפילוגנטית עדין אינה ידועה. כ-40 מינים ידועים מישראל, ביניהם מינים חדשים שעדיין לא תוארו. הסוג מורכב משלוש קבוצות מינים עיקריות המזוהות לפי מבנה גפי הפה העליונות (המנדיבולות) ולפי אסטרטגיית הקינון של הנקבה, להלן: א. גזרנית (Megachile): מינים גוזרי עלים, בהם לנקבה להבים לחיתוך עלים במרווחים שבין שיני המנדיבולות; ב. בנאית (Chalicodoma): מינים הבונים קינים מבוץ ומשרף צמחים וחסרים להבים במנדיבולות; ג. Creightonella: מינים המשלבים חומרים שונים לבניית הקן, חלקי עלים, עיסת עלים, בוץ ועוד. במינים אלה לנקבה מנדיבולות עם להבים חלקיים בלבד. עם זאת, מינים שונים מציגים צורות ביניים שונות ומצביעים על חלוקה טקסונומית מורכבת יותר. נכון להיום, קיים מחסור בידע בסיסי אודות הטקסונומיה של הסוג גזרנית ככלל, ובאזור המזרח התיכון בפרט. עבודה זו סוקרת את מגוון המינים של הסוג גזרנית בישראל בעזרת כלים טקסונומיים-מורפולוגיים. העבודה תתרום כלים להגדרת מיני גזרנית בישראל, כולל תיאור של מינים חדשים למדע. 

תוכנית המענקים