מערכת המסרקניות כוללת בתוכה חסרי חוליות ג'לטיניים הנפוצים בכל המערכות הימיות. ישנן שבע סדרות כאשר רוב המינים מבלים את כל חייהם בפלנקטון בעוד סדרה אחת, Platyctenida , כוללת מינים שוכני קרקעית (בנטוס) בבגרותם. כיום מתועדים 100 עד 150 מיני מסרקניות ומקובל לחשוב כי ישנם מינים רבים שעדיין לא התגלו, במיוחד מהמסרקניות שוכנות הקרקעית. מגוון מיני המסרקניות לחופי ישראל מעולם לא נחקר בפירוט ודיווחים מדעיים כוללים רק שני מינים פולשים Mnemiopsis leidyi ו Beroe ovata שתועדו במימי הים התיכון. יתרה מכך, אין בנמצא באוספי הטבע הלאומיים פרטים מקבוצה זו. בסקר ראשוני שנערך במפרץ אילת התגלו שישה מיני מסרקניות ישיבות שלא תוארו מהאזור בעבר. מטרת המחקר הינה ללמוד את מגוון מיני המסרקניות בישראל, ולראשונה בעולם, לבחון את מידת השונות הגנטית בין מיני מסרקניות ישיבות. המחקר משלב עבודת שדה, טקסונומיה מורפולוגית וטכניקות מולקולריות לזיהוי מינים. תוצאות המחקר ישולבו במסד נתונים אשר יהווה פלטפורמה למחקרים המשכיים העוסקים במגוון מינים, אקולוגיה וטקסונומיה של מסרקניות בארץ ובעולם.

תוכנית המענקים