פילוגנזה של אלמוגים שמונאים : יישום שיטות מולקולאריות ומורפולוגיות

אלמוגים רכים ממשפחת הקסנאים מהווים מרכיב חשוב בשוניות באזור האינדו-פסיפי, ובמיוחד בשוניות ים סוף. מיון הקסנאידים לרמת המין משקף את הבעיה הטקסונומית שקיימת במשפחה זו, מאחר והוא מתבסס על מספר קטן של תכונות, בעלות טווחים שונים, שלעיתים אף חופפות בין מינים שונים. מטרת המחקר הנוכחי הנה ללמוד את פילוגנזה של המינים בקבוצה זו בעזרת כלים מולקולאריים, תוך כדי התבססות על רצפים גרעיניים ומיטוכונדריאליים וזאת בכדי לבחון, האם הסוגים השונים מהווים קבוצה מונופילטית. המחקר ישלב בחינה של דוגמאות המקורTypes - - באמצעים מתקדמים כמו מיקרוסקופיה אלקטרונית סורקת. בחינה מחודשת של המינים בכלים מולקולאריים תביא לזיהוי התכונות המורפולוגיות בעזרתן ניתן לשייך את המינים לטקסון המתאים.

תוכנית המענקים