טקסונומיה של אצות כחוליות באגם כנרת: שילוב שיטות מיקרוסקופיות ומולקולאריות

טקסונומיה של אצות היתה מבוססת עד כה על מאפיינים מורפולוגיים שנצפו במיקרוסקופ והתבססו על צורה, גודל, צבע, סידור התארים ואברונים תוך-תאיים, ובנוסף לכך חומרי תשמורת ומידע אקולוגי. התפתחותן של טכנולוגיות מולקולאריות מאפשרת לזהות מינים בהסתמך על הגנום שלהם ולמקם אותם בעץ פילוגנטי. אולם לעתים מתגלות סתירות בין הזינויים הטקסונומיים מבוססים על שיטות קלאסיות לעומת המידע המולקולארי. במחקר זה אנסה ליצור קורלציה בין המידע הביוכימי, המבני, הפנוטיפי והאקולוגי, המכונה טקסונומיה פולי פאזית.

מטרות המחקר הן:

א. לערוך מחקר טקסונומי מודרני של מיקרו-אצות במסגרת קבוצת מחקר מובילה בתחום הנמצאים בצ'כיה, באוניברסיטת דרום בוהמיה ומכון הבוטאני של האקדמיה למדעים של צ'כיה, בראשותו של פרופ' ירי קומארק.

ב. ללמוד שיטות מולקולאריות המתאימות לטקסונומיה של אצות כחוליות.

לערוך רביזיה של הטקסונומיה של אצות כחוליות הקיימות בכנרת בהסתמך על מאספים של דגימות מים קבועות וכן של תרביות חיות של אצות כחוליות. החמרים הוכנו במעבדה לחקר הכנרת.

תוכנית המענקים