סקר עטלפים מקיף בישראל ככלי לחיפוש מינים חבויים

סדרת העטלפים היא הגדולה מבין הסדרות של היונקים בישראל ומונה 33 מינים משמונה משפחות שונות, וכוללת נציגים של אזורים ממוזגים, ים תיכוניים מדבריים וטרופיים. המידע שנאסף עד כה על חברות העטלפים בישראל התבסס על מחקרים קצרי-זמן במהלך המאה ה- 20 וסקרי עטלפים בעיקר בצפון ישראל שהתבססו על לכידות. עם זאת במהלך 25 השנים האחרונות התגלו בישראל ארבעה מינים חדשים של עטלפי חרקים

 
בעבודה ראשונית זו בוצע דיגום שדה רב עונתי במגוון בתי גידול לאורך השבר הסורי-אפריקני בישראל מהחרמון ועד לאילת שכלל לכידה, איסוף דגימות לאנליזה גנטית וניטור אקוסטי בכדי לנסות ולהתחקות אחר האפשרות לקיומם של מינים חדשים ו/או חבויים ככלי להגדלת הידע הטקסונומי על סדרת העטלפים בישראל.
 
במהלך הסקר תועדו מעל 84% ממיני העטלפים החרקים המוכרים בישראל בעזרת לכידות ודיגום אקוסטי ( 28 מינים מתוך 32 המוכרים בארץ). כל המינים שנלכדו זוהו מבחינה מורפולוגית ולא נמצאו מינים שאינם מוכרים מישראל. בדיגום האקוסטי, זוהו כל התדרים עד לרמת מין או קבוצת מינים מצומצמת, ולא נמצאו תדרים ששויכו למינים שאינם מוכרים. עבור מספר מינים ישנו חשד שקיימת שונות בין אוכלוסיות שונות בישראל, ו/או במדינות סמוכות, דבר שעשוי לתרום לזיהוי מינים חדשים/חבויים מבחינה גנטית. אנליזה גנטית של החומר שנאסף, שתבוצע בהמשך, צפויה לספק בסיס לבירור מצבם הטקסונומי של מיני העטלפים השונים.
 
 
שותפים למחקר:
ערן עמיחי, ערן לוין, יורם יום-טוב - המחלקה לזואולוגיה-אוניברסיטת תל-אביב
בני שלמון, אסף צוער - רשות הטבע והגנים
יוחאי כרמל - הפקולטה להנדסה סביבתית-הטכניון
כרמי קורין - המחלקה לאקולוגיה מדברית, המכונים לחקר המדבר-אוניברסיטת בן גוריון בנגב
עמית דולב - מרכז יונקים - החברה להגנת הטבע

תוכנית המענקים