דיגום וזיהוי פאונת הנדלים של ישראל

הנדלים (Chilopoda) הם פרוקי רגליים מוכרים ונפוצים בכל בתי הגידול היבשתיים בישראל. עם זאת, עד היום נעשתה עבודה מעטה בלבד למיפוי פאונת הנדלים בארץ. קיים תיעוד של כ-30 מינים שונים, אך רבים מהם מוכרים מדגימה אחת או שתיים, כך שלא ניתן לומר דבר על תפוצתם הגיאוגרפית ועל שכיחותם. מעבר לנושא הסיסטמטי, הנדלים מייצגים מספר שאלות אבולוציוניות מעניינות הנוגעות לשונות במספר הסגמנטים בין ובתוך מינים בקבוצה, והשונות בדגם הצבע בחלק מן המינים הנפוצים ביותר.
במסגרת הפרויקט אנו מחפשים נדלים באופן אקטיבי, לאורך כל הארץ, במגוון בתי גידול, עם דגש על אזורים אודותיהם אין מידע אודות נדלים כלל. כל הנדלים שנאספים נשלחים למומחים לקבוצות השונות בחו"ל לצורך זיהוי. בסדרת ה-Geophilomorpha (נדלילים) אנו סופרים את מספר זוגות הרגליים בכל פרט שנאסף, על מנת למפות את השונות התוך-מינית במספר הסגמנטים לאורך גרדיאנטים גיאוגרפיים ואקלימיים. בסדרות ה-Scolopendromorpha (רב-נדלים) ו-Scutigeromorpha (אצנדלים), אנו מתעדים את דגמי הצבע, במטרה לברר האם יש חוקיות בדגמי הצבע השונים ולנסות למצוא סיבה אפשרית להבדלים.

תוכנית המענקים