סקר ספוגים גירניים בים תיכון

הסקר הראשון והיחיד של ספוגים גירניים בישראל בוצע ע"י משה צורנמל בין השנים 1962-1966. בסקר זה הוגדרו עשרה מינים לאורך חופי הים-התיכון עד לעומק 7 מ'. מאז עבודה זו הטקסונומיה של ספוגים גירניים עברה שינוי נרחב. סקר ספוגים גירניים בוצע בשנה האחרונה לאורך חופי הים התיכון בישראל בחסות היוזמה לטקסונומיה בישראל. נדגמו ספוגים משבעה אתרים בעומק רדוד (1-5 מ') ושלושה אתרים עמוקים (30 מ'). על מנת להגדיר את הספוגים בוצעו חתכים היסטולוגים ומחטי השלד נבחנו ונמדדו. לצורך בדיקת היחסים הפילוגנטים בין המינים השונים רוצפו שני סמנים מולקולרים, הגן 18S rDNA, והגן המקודד לחלבון ALG11. מהממצאים עולה כי למרות השינויים הרבים שעוברים על הפאונה הימית בלבנט מאז פתיחת תעלת סואץ, תפוצת הספוגים הגירניים לא השתנתה באופן ניכר במהלך 50 השנים האחרונות. עם זאת, נצפו שינויים בהרכב המינים כגון עליה במגוון המינים של תת מחלקת ה- Calcaronea והעדר המינים Clathrina rubraו- C. clathrus מתת המחלקה Calcinea. סה"כ זוהו עד כה שישה מיני Calcaronea ושלושה מיני Calcinea. התוצאות מראות שהסמן המולקולרי החדש, ALG11, נותן תמיכה סטטיסטית טובה יותר מזו של הסמן המקובל 18SrDNA, ויכול לשמש לבניית היחסים הפילוגנטים בין המינים של מחלקת הספוגים הגירניים.

תוכנית המענקים