הומולוגיה במבנה בחנינים, מונופילטיות, ומיקום פילוגנטי של עכבישים מסוג Stemonyphantes (Stemonyphantinaea, Linyphiidae, Araneae) וההשלכות על הפילוגנזה של הערסלנים (Linyphiidae)

אברי-הרבייה-המשניים-הזכריים בעכבישים (בחנינים) התפתחו והתפצלו במהירות במהלך האבולוציה, והם משמשים כתכונות החשובות ביותר להבחנה בין מינים וסוגים ברוב משפחות העכבישים. בעבר נעשו מאמצים רבים על מנת לבסס הומולוגיות במבנה הבחנינים, אך עדיין יש חוסר עקביות בשימוש בהומולוגיות אלו. חוסר עקביות זה עלול להשפיע על מבנה העץ הפילוגנטי (tree topology) ועל הבנתנו את האבולוציה של אברי-רבייה-משניים-זכריים בעכבישים ממשפחת הערסלנים, מכיון שמרבית התכונות המורפולגיות המשמשות לבניית עצים פילוגנטיים בעכבישים לקוחות ממבנה הבחנינים. המחקר שלי כולל רביזיה מורפולוגית מלאה של תת-המשפחה Stemonyphantinaea, תיאור ואילוסטרציה של תכונות מורפולוגיות יחודיות (תכונות נגזרות משותפות- synapomorphies) וניתוח פילוגנטי ברמת המין הביולוגי של הסוג היחיד הכלול בה Stemonyphantes. סוג הוא שושלת בבסיס משפחת הערסלנים, הכוללת 15 מינים, אחות לכל שאר הערסלנים ולמשפחה האחות של הערסלנים – Pimoidae. למרות מיקומו של סוג זה בבסיס העץ הפילוגנטי של הערסלנים, עדיין אין פתרון מוסכם להומולוגיות במבנה הבחנינים שלו. הסוג Stemonyphantes הוא ככל הנראה הסוג הקיים (extant) הקרוב ביותר לאב הקדמון של משפחת הערסלנים, ולכן הבנת ההומולוגיות במבנה הבחנינים שלו תשפיע על הבנתנו את מבנה הבחנינים בערסלנים ותסייע בהבנת הפילוגנזה של המשפחה. בכדי לפתור את ההומולוגיות במבנה הבחנינים בסוג Stemonyphantes אני בוחנת השערות שונות לגבי ההומולוגיות במבנה הבחנינים, ובעיקר לגבי החלוקה האמבולית (embolic division) והבליטות על הטגולום (tegular apophyses). בנוסף, אני משתמשת בהשערות אלו בכדי לבחון את תקפות תת-המשפחה Stemonyphantinaea , האם תת-המשפחה Stemonyphantinaeaוהסוג Stemonyphantes הינם מונופילטים, ומהו מיקומם הפילוגנטי בעץ של משפחת הערסלנים.

תוכנית המענקים