סקר פרזיטים בחלזונות מים מתוקים

הסקר של חלזונות מים מתוקים וטפיליהם שמומן על-ידי היוזמה הישראלית לטקסונומיה (ITI) מתמקד (1) בזיהוי טפילים של חלזונות מים מתוקים בישראל באמצעות מורפולוגיה השוואתית וטכניקות מולקולאריות, יחד עם (2) עריכת סקר עדכני של מיני חלזונות מקומיים ופולשים. סקר זה מונע בחלקו עקב פלישתם והתבססותם של שני מיני חלזונות מים מתוקים בישראל, Tarebia granifera ו- Thiara scabra, אשר יכולים לשמש כפונדקאי ביניים לטפילים ממחלקת העלקות (trematodes) הגורמים למחלות בבני אדם ובעלי חיים, כמו גם על-ידי הופעתם של עלקות במספר בריכות לגידול דגים בעמק בית שאן ואשר נמצאו קודם לכן באקווריום המאוכלס בדגים טרופיים. לטפילים חשיבות רבה בשמירה וויסות של המגוון הביולוגי, הן באמצעות הפונדקאים שלהם והן באמצעות מינים חופשיים אחרים המסתמכים על פונדקאים אלה. טפילים פולשים והמחלות המדבקות שהם מעבירים הפכו גם הן לאיום על שימור הסביבה בכלל ומינים בסכנת הכחדה בפרט, בכך שהם משפיעים על המגוון הגנטי של הפונדקאים ומשנים את הרכב המינים. למרות שלאחרונה הושלם מאגר נתונים מקיף על חלזונות מים מתוקים של ישראל, מקומיים ופולשים, אין מידע מספק על הטפילים ומידת האינטראקציה שלהם עם מיני חלזונות מקומיים לעומת מיני חלזונות פולשים. חוסר הידע בתחום עומד בניגוד גמור לחשיבות הנושא לתחומים כגון בריאות הציבור וחקלאות, בעיקר משום שהשלבים הבוגרים של מרבית העלקות אינם בררנים בבחירת הפונדקאי הסופי (definitive host). חלזונות שאינם מקומיים עלולים לדחוק תחרותית מיני חלזונות מקומיים על-ידי העברת טפילים פולשים או על-ידי עמידות מוגברת לטפילים מקומיים. המחקר הנוכחי עתיד לשמש בסיס לעבודות מחקר נוספות באקולוגיה של שמירת טבע אשר ישפרו את הבנתנו וישפכו אור על הגורמים המשפיעים על חלזונות מים מתוקים בישראל ויתרמו לפיתוח מיגור יעיל ותוכניות בלימה לתועלת החקלאות ובריאות הציבור.

תוכנית המענקים