מגוון ביולוגי של איצטלניים באילת

איצטלנים (Phylum: Chordata; Class: Ascidiacea) הם מחלקה של חסרי חוליות ישיבים, מסננים, אשר מופיעים בכל אזורי הגידול הימיים ברחבי העולם. מחלקת האיצטלנים מונה כ- 3000 מינים, יחידנים או מושבתיים. בשנים האחרונות, התעורר עניין רב באיצטלנים בתחומי מחקר רבים כגון ביולוגיה התפתחותית, נוירולוגיה, חומרי טבע וסימביוזה. למרות העניין הרב, מעט מאד ידוע על קבוצה זו במפרץ אילת.
מטרות מחקר זה הן: 1. לערוך סקר מקיף של איצטלנים במפרץ אילת, בריפים טבעיים ומלאכותיים לכל אורך חוף אילת. הסקרים יתבצעו באתרים שונים, לאורך שנה שלמה, בעומקים הנעים מ-1-60 מטרים. 2. לערוך זיהוי מורפולוגי של כל המינים הנאספים, ולהעשיר את אוסף חסרי החוליות באוספים הלאומיים 3. לאפשר זיהוי עתידי מדויק של פרטם שיאספו באמצעות כלים מולקולרים על סמך רצף של הגן ציטוכרום אוקסידז. בנוסף, כל האצטלנים שייאספו יצולמו בסביבתם הטבעית על מנת ליצור מדריך דיגיטלי לאיצטלני אילת. הפרוייקט המוצע יתרום רבות למידע על הטקסונומיה והאקולוגיה של איצטלנים בים האדום ויספק בסיס נתונים מקיף למחקרים עתידיים על קבוצה חשובה זו.
 

תוכנית המענקים