סקר פלוריסטי-טקסונומי של הסוגים צנון ואליסון (מצליבים) בישראל

בשיתוף עם הגר לשנר, העשבייה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
משפחת המצליבים נמנית בין משפחות הצמחים העשירות במינים בישראל ובאגן הים התיכון, ולמרות גודלה וחשיבותה היא טרם זכתה למחקר מקיף אודות המיון הטקסונומי בתוכה. עושר הצורות ותפוצתה הרחבה הובילו לקשיים רבים בשיוך טקסונומי ומקומם ומעמדם של טקסונים רבים איננו ברור.
 
בסקר זה נתמקד בשני סוגי מצליבים המייצגים שתי בעיות טקסונומיות שונות. צנון (Raphanus) ואליסון (Alyssum). הסוג צנון דל במינים (3-4 בעולם, וכולם מצויים בארץ) אך רב-צורות ברמות התת-מיניות. יחד עם זאת, השילוב של מינים בעלי שונות מורפולוגית גדולה ושל פרקטיקה טקסונומית המבוססת על תיאור מינים על-פי גיליון עשביה בודד הובילו לתיאור של מספר רב של תת-מינים וזנים – אשר ברבים מן המקרים נובעים כנראה משונות גנטית בתוך אוכלוסיות. כך מיטשטש הגבול בין הפרדה בין אוכלוסיות שונות מורפולוגית, שהיא ההפרדה הטקסונומית, לבין תיאור שונות בין פרטים בתוך אוכלוסיות.

הסוג אליסון לעומת זאת מרובה מאד במינים ומונה כ- 170 מינים, מתוכם כתריסר בארץ ישראל. הפלורות של אזורינו אינן אחידות ברשימת מיני האליסון המצויים בארץ ישראל וזאת בין השאר כתוצאה מכמות עצומה של גיליונות טיפוס אותן יש להשוות לחומר הנאסף. כמו כן הסימנים הטקסונומיים באליסון חבויים לעיתים קרובות בפרחים הזעירים והעדינים אשר אינם משתמרים היטב בגיליונות עשביה רגילים.

על-מנת להסדיר את הקשיים הטקסונומיים בסוגים אלה אנו מתכננים סקר פלוריסטי מקיף בכל רחבי בארץ אשר ינקוט בגישות גיאוגרפיות ודמוגרפיות מודרניות המותאמות למאפיינים המיוחדים של הטקסונים הנחקרים. כך אנו שואפים להבהיר את הבנתנו בהתפתחות מינים וצורות במשפחת המצליבים בתוך מערכת הנוף המגוונת בארץ.

תוכנית המענקים