דיג בים התיכון

דיג בים התיכון

המינים הפולשים בגרדיאנט העומק בחוף הים תיכוני של ישראל

 שני גורמים מעשי ידי אדם משפיעים בעשורים האחרונות על המגוון הביולוגי במזרח הים התיכון: חדירת מינים זרים מים סוף דרך תעלת סואץ ושינויי אקלים המתבטאים, על פי דו"ח הסוכנות לסביבה של הקהילה האירופית, בהתחממות הים בעיקר במזרח הים התיכון. שינויים אלה מאפשרים למינים פולשים לבסס אוכלוסיות גדולות באזורנו.

בשלב המחקר הנוכחי, חקרנו את מעמדם של המינים הזרים לאורך גרדיאנט של עומק (המבטא גרדיאנט של טמפרטורה) מול חוף אשדוד.

הדיגומים התבצעו בשנת המחקר הנוכחית בעזרת ספינת מכמורת מסחרית בעומקים של 120,100,80,60,40,20מטר. בסך הכל נבדקו בשנה זו 73,634 דגים הנמנים על 95 מינים. ששים ושמונה מינים הם ילידי הים התיכון ועשרים ושבעה מינים זרים.

השוואת חברות הדגים בגרדיאנט העומק מראה שככל שמעמיקים יש ירידה הדרגתית במספר המינים הזרים מעומק של 40 עד 120 מטר. לעומת זאת פרופורציית מספר הפרטים והביומסה של המינים הזרים יציבה עד לעומק של 60 מטר ופוחתת בעומקים 120-80 מטר.

תוכנית המענקים