סקר יתושי העפצים (Diptera: Cecidomyiidae) הצמחוניים בישראל

משפחת היתוציים היא אחת ממשפחות הזבובאים (Diptera) הגדולות ביותר, עם יותר מ-6,100 מינים מתוארים ב-783 סוגים, ומינים נוספים רבים ברחבי העולם שעדיין אינם מתוארים או אינם ידועים. בחלקים רבים של העולם, לרבות המזרח התיכון, הידע על משפחה זו מצומצם ביותר ולמעשה היא כמעט ולא נחקרה בהם. כ-70% מהמינים הידועים במשפחה הם יוצרי עפצים, המהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של אורגניזמים יוצרי עפצים. מינים אלה מציגים מגוון רחב של טיפוסי עפצים, צמחים פונדקאים, ומחזורי חיים, ולרבים מהם חשיבות כלכלית (שלילית או חיובית). הידע המצומצם על פאונת היתוצים של ישראל מבוסס על מספר קטן של מחקרים שהתמקדו בצמחים פונדקאים או בסוגי יתוצים מסוימים, וכן במספר מינים בעלי חשיבות כלכלית. על סמך תצפיות בשנים האחרונות, מספר מיני היתוצים בישראל מגיע ל-135, ולפחות מחצית מהם עדיין אינם מתוארים. סביר להניח שהפאונה הישראלית כוללת מאות מינים נוספים שטרם התגלו, ומשפחות הצמחים המבטיחות ביותר כפונדקאים ליתוצים הן המצליבים, הפרפרניים והדגניים. לפיכך תוקדש במהלך הסקר תשומת לב מיוחדת למשפחות אלה. מטרות המחקר הנוכחי הן לבצע לראשונה איסוף סיסטמטי של יתוציים צמחוניים בישראל, לתעד את הפונדקאים אליהם הם קשורים ואת טיפוסי העפצים שהם יוצרים, לתאר מינים חדשים וליצור מפתחות להגדרתם. יישום מטרות אלה יאפשר לאפיין את פאונת היתוצים של ישראל ויניח את היסודות למחקר פילוגנטי ואקולוגי עתידי.

תוכנית המענקים