סקר יתוצים טורפים ( Diptera: Cecidomyiidae) על כנימות קמחיות בשטחים חקלאיים בישראל

משפחת היתוציים כוללת בעיקר מינים צמחוניים, אך גם מספר מאות מינים שזחליהם טורפים חרקים אחרים ואקריות. למרות שכיחותם של יתושים אלה בשטחים חקלאיים וטבעיים, כמעט דבר לא ידוע על הטקסונומיה והביולוגיה שלהם ועל חשיבותם בוויסות אוכלוסיות החרקים המשמשים להם כטרף. המחסור במידע טקסונומי וביולוגי על קבוצה זו (בעולם בכלל ובישראל בפרט) נובע מגודלם הזעיר של היתוצים הבוגרים, מהדמיון המורפולוגי הרב בין המינים בסוגים הרלבנטיים, ומהעובדה שמינים רבים תוארו מפרטים שנאספו ברשת ללא כל אסוציאציה לפונדקאי (טרף) ולעתים קרובות גם ללא אסוציאציה בין זכרים לנקבות. הסקר המוצע יהיה הראשון שיחקור את הפאונה הישראלית של יתוצים טורפים ויאפיין את יחסי הגומלין שלהם עם טרפם. אנו מציעים להתמקד ביתוצים הטורפים כנימות קמחיות על מגוון גידולים חקלאיים, וזאת על סמך תצפיות המצביעות על קיומה של פאונה גדולה ומגוונת של יתוצים הטורפים קמחיות שמעולם לא נחקרה, ומשום שכנימות קמחיות הן מזיקי חקלאות קשים שאמצעי ההדברה היעילים הזמינים נגדן מצומצמים ביותר. הסקר יבוצע בארבעה אזורים שונים של ישראל מהם ייאספו החרקים ויובאו למעבדה לצורך גידול היתוצים הבוגרים. שיטה זו תאפשר לקשר בין דרגות הזחל והגולם ליתוצים הבוגרים משני הזוויגים בתוך כל מין. המחקר צפוי לקדם באופן משמעותי את הידע על פאונת היתוצים הטורפים של ישראל (שאינו קיים כיום למעשה) וכן עשוי להוביל לניצול טוב יותר של ההשפעה המועילה של יתוצים אלה כמדבירים של מזיקי חקלאות.

תוכנית המענקים