ספוגיים בים התיכון בישראל בדגש על order Dictyoceratida

מערכת הספוגים נחשבת למערכה מגוונת ומוצלחת מבין חסרי החוליות. מחלקת הספוגים הצורניים היא הגדולה ביותר מבין ארבעת מחלקות הספוגים, וכוללת 85% מכלל מיני הספוגים החיים (כ-6,800 מינים). מנקודת המבט האקולוגית הספוגים הצורניים הם מרכיב חשוב בביומסה של חברת קרקעית הים. למרות זאת, הידע הקיים לגבי קבוצה זו לאורך חוף הים התיכון של ישראל מצומם ואינו עדכני. הסקר האחרון שנערך בישראל בוצע על ידי צורנמל בין השנים 1962-1967. מאז חלו שינויים במעמד הטקסונומי של מינים רבים שזוהו על ידי צורנמל. כמו כן, סביר להניח שחברת הספוגים הזו השתנתה במהלך 50 השנה האחרונות, כחלק מהשינויים שחלו במזרח הים התיכון, כדוגמת פלישתם של מעל 500 מינים אינדו-פאסיפיים לאיזור. לפיכך, דרושה הערכה מחודשת של חברת הספוגים לאורך הים התיכון של ישראל. במסגרת מחקר זה יערך איסוף של ספוגים צורניים לאורך החוף באתרים ובעומקים שונים. כמו כן, נערוך זיהוי מורפולוגי ומולקולרי של פרטים השייכים לסדרת ה- Dictyoceratida. נתונים אלו יהוו חלק ממאגר המידע הקיים באוספי-הטבע הלאומיים של אוניברסיטת תל-אביב. מאגר זה ישמש למחקר עתידי על המגוון הביולוגי והאקולוגיה של ספוגים בישראל.

תוכנית המענקים