סקר פרפראים ( Bombicoidea (Insecta: Lepidoptera בישראל

האזור הדרום מזרחי של הים התיכון הינו מפגש של האזורים האקלימיים הים-תיכוניים, אירנו-טורניים, וסהרו-סינדיים מבחינה זואו-גיאוגרפית, ולפיכך יש בהם עושר מינים גדול במיוחד. ישראל שוכנת במרכזו של צומת זה ולפיכך ניתן למצוא בה את רוב המינים הקיימים במדינות השכנות. רוב המומחים החוקרים מבחינה סיסטמטית את קבוצת ה Macro-Lepidoptera מסכימים שהם משתייכים לשתי משפחות, Noctuoidea and Bombicoidea. קבוצת Bombicoidea כוללת מספר משפחות של פרפראים המיוצגות בעיקר על ידי עשים מגודל גדול ובינוני, ובחלקם צבעוניים. עם זאת, זוהי קבוצה שאיננה מוכרת היטב בעיקר מכיון שהעש מתעופף רק במשך שבוע או שבועים בשנה והם נחשפים רק לאחר חצות הלילה. רבים ממיני ה- Bombicoidea מהווים מטרד או מפגע. ביניהם יש לציין במיוחד את תהלוכן האורן, אשר זחליו ניזונים ממחטי עצי האורן, דבון הקורים, שהינו מזיק של צמחי גן, ומינים אחדים מהסוג ססעץ שהינם מזיקים של הגפן בישראל. מיני קבוצה זו המיוצגים באוספי החרקים בישראל כיום מהווים רק כ-70-80% מהמינים הקיימים בישראל. אנו צופים שמספר המינים המוגדרים יגדל לאחר סקר ואיסוף שיטתי אשר יתייחס גם לבתי הגידול ולמחזור החיים של המשפחות Cossidae, Sesiidae, Notodontidae, Chlorophorinae. יחד עם זאת חשוב לציין שהידע שלנו לגבי קבוצות רבות לוקה בחסר ונחוצה הערכה מחודשת של הסיסטמטיקה של קבוצות אל בהתייחס למזרח התיכון כולו.

תוכנית המענקים