סקר דבורים בשפלת יהודה ובערבה

סקר הדבורים (דבורי בר ודבורי דבש) התבצע בשפלת יהודה ובערבה  התיכונה המייצגים את שתי המערכות האקולוגיות המרכזיות בישראל – ים-תיכונית ומדברית. בכל אחת מהמערכות הדיגום התבצע בבתי הגידול המרכזיים של דבורים – אזורם טבעיים (גריגה ובתה בשפלת יהודה, ערוצי נחלים בערבה), אזורים חקלאיים (שקדים, חמניות ואבטיחים בשפלה, מגוון של גידולים בערבה), ובשפלת יהודה – גם באזורים מיוערים (מחטניים נטע אדם). נעשו 5-6 דיגומים לאורך השנה (2010) תוך שימוש הן ברשתות והן במלכודות מים צבעוניות, הנותנות ייצוג לקבוצות שונות בחברת הדבורים. בכל יום דיגום בוצעו שני סבבי דיגום, בשעות הבוקר ובשעות הצהריים, בתנאי מזג אויר סטנדרטיים נוחים. הפרטים שנלכדו מויינו לסוגים/מורפו-מינים ונשלחו לזיהוי טקסונומי בחו"ל. בימים אלה (חורף 2011) אנו מתחילים לקבל בחזרה את הדבורים המזוהות. בשפלה נדגמו באזורים החקלאיים כ- 4400 פרטים של דבורים, מכ- 225 מורפומינים שונים. הסוגים השכיחים ביותר שנלכדו הם Lasioglossum (1960 פרטים), אנדרנה (Andrena) ומחושית (Eucera) (700 פרטים כ"א). ביערות הנטועים ובשטחים הטבעיים הסמוכים אליהם נלכדו 536 פרטים מ- 14 סוגים שונים, כאשר הסוג השכיח ביותר הינו Lasioglossum (387 פרטים), ממנו 221 פרטים מהמין L. pseudosphecodimorphum הנפוץ בישראל ושכנותיה בלבד. באביב המגוון ביערות ובשטחים הטבעיים הסמוכים היה מקסימלי ובקיץ מינימלי. בערבה ניכר שפע נמוך מאוד בקיץ ובסתיו בהשוואה לחודשי האביב. במהלך דיגומי האביב, שפע הדבורים ועושר הסוגים לא הושפעו מהמרחק מהחקלאות, אך השתנו לאורך העונה בהתאם לשינויים בזמינות הפריחה בשטח. בכל הדיגומים ניכרו הבדלים משמעותיים בהרכב הסוגים בלכידה ברשתות לעומת לכידה במלכודות מים.

תוכנית המענקים