סקר טקסונומי של צרעות טפיליות התוקפות את זבוב הבית בישראל ולימוד גורמים המשפיעים על תפוצתן

זבובים המתפתחים בזבל אורגני, ובמיוחד זבוב הבית (Musca domestica) מהווים מפגע סביבתי, וטרינרי ותברואי במשקי בע"ח ובמגורי אדם. הזבובים מטרידים את בע"ח עד כדי פגיעה בעלייה במשקל ובתנובה ובנוסף הם נשאים של פתוגנים רבים.

צרעות טפיליות התוקפות את שלב הגולם של זבובים אלה נפוצות בעולם כולו ואף זמינות כמוצר מסחרי להדברה ביולוגית. ברם, הידע על פאונת צרעות אלה בישראל מועט ביותר מאחר ובוצע רק סקר אחד בשנות השמונים בשלושה משקים בנגב המערבי בלבד.

לפיכך, מטרות הצעת מחקר זו הן: 1) לבצע סקר ארצי מקיף כדי ללמוד את המגוון, השפע והתפוצה של צרעות טפיליות של זבוב הבית. 2) ללמוד מהם הגורמים המשפיעים על המגוון והתפוצה של צרעות אלה.

הסקר יכלול 18 אתרים המייצגים בתי גידול שונים (רפת, לול, דיר) ב- 6 אזורים גאוגרפים שונים בארץ. בסקר יתבצעו שני "סבבים": אחד בתחילת "עונת הזבובים" ואחד לקראת סופה (מרץ-אפריל ואוקטובר-נובמבר, בהתאמה). גלמי זבוב הבית מגידול מעבדה שיונחו במתקן יעודי ישמשו למשיכת צרעות טפיליות באתרי הדיגום ולאחר מכן הגלמים יודגרו במעבדה עד גיחת הצרעות. הזיהוי יתבצע באמצעות מפתחות קיימים תוך גיבוי מטקסונומים מומחים מחו"ל. סקר מקיף זה יגלה את המגוון והתפוצה של צרעות טפיליות של זבוב מזיקים אלה ויאפשר הבנה של גורמים המשפיעים על תפוצתן.

תוכנית המענקים