אקריות שוכנות קרקע

אקריות טורפות ,בעיקר ממשפחת ה- Phytoseiidae, ידועות כמדבירות ביולוגיות יעילות ונמצאות בשימוש נרחב מעל פני הקרקע. מתחת לפני הקרקע, לעומת זאת, מעט מאוד ידוע על האקולוגיה שלהן ועל הפוטנציאל שלהן כמדבירות ביולוגיות. במחקרים טקסונומיים שנעשו בחו"ל תוארו אקריות שוכנות קרקע מתת- הסדרות Prostigmata ו- Mesostigmata, אך בישראל נערכו מחקרים מעטים בלבד. חשיבות אקריות הקרקע הטורפות עולה בעקבות הפחתת השימוש בחומרים כימיים לחיטוי קרקע, והצורך למצוא מדבירים ביולוגיים מתאימים. מטרת הסקר היא ללמוד את הטקסונומיה של אקריות טורפות שוכנות קרקע, במטרה להניח את היסודות למחקרים ביולוגיים ואקולוגים על מדבירים ביולוגיים פוטנציאלים. העניין העיקרי שלנו הוא במשפחות Anystidae, Bdellidae , Cunaxidae ו- Stigmaeidae מתת הסידרה Prostigmata, ובמשפחות Ascidae, Blattisociidae, Laelapidae, Macrochelidae, Melicharidae, Parasitidae ו- Veigaiidae מתת הסדרה Mesostigmata. מהמינים שיאספו יופקדו פרטים באלכוהול 70% ופרפרטים באוסף של המוזיאון הזואולוגי באוניברסיטת תל- אביב. יוכנו מגדירים למינים ממשפחות בעלות חשיבות חקלאית בעזרת איורים וצילומים במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ומיקרוסקופ DIC.

תוכנית המענקים