טקסונומיה של אלמוגי עומק (מזופוטיים) מישראל

שוניות אלמוגים טרופיות הן מבין המבנים הביולוגיים המרהיבים ביותר בכדור הארץ. סדרת אלמוגי האבן (מערכת הצורבים), המכילה כ- 1300 מינים, מתוארת ברובה משוניות רדודות (<30 מטרים). המחקר באזור השונית המזופוטית (30-150 מטרים( עודנו חסר, בעיקר בשל קשיים טכניים של עבודה בעומק. שוניות אלמוגים רדודות סובלות יותר ויותר מלחצים אנתרופוגניים ומשינויי אקלים גלובליים וכתוצאה מכך, אובדן המגוון הביולוגי, העולמי והמקומי. עקב כך, מדענים החלו לחפש דרכים למזעור תופעה זו ולצמצום השלכותיה ההרסניות על הסביבה. דרך אחת חשובה הינה לחקור את השוניות המזופוטיות על מנת לבחון האם שוניות אלו אכן מספקות 'מפלט' ((refuge ו/או 'מקור' ( (sourceלאלמוגים. מחקר זה ידגיש את החשיבות הביולוגית והאקולוגית של האוכלוסיות המזופוטיות בישראל ויספק, רשימה טקסונומית של מינים חדשים באזור ומינים חדשים למדע.

 
מטרות מחקר זה הינם (1) לבצע מחקר טקסונומי מעמיק באלמוגים מזופוטיים בישראל (אילת וים תיכון) (2) ליצור אוסף אלמוגים מזופוטיים הכולל שלדים ורקמות (3) לבחון את היפוטזת הקונקטיביות בין אוכלוסיות העומק לרדוד ו- (4) לייצר מדריך שטח להגדרת אלמוגים מזופוטיים מישראל.
 
המחקר יכלול טקסונומיה (קלאסית ומולקולרית). בכל אחד מאתרי הדיגום יאופינו מיני האלמוגים ויבחן מבנה החברה בעזרת סקר מצולם ברזולוציה גבוהה. אוסף האלמוגים המזופוטיים (שלדים ורקמות) יועברו למוזאון הלאומי לאוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב.

תוכנית המענקים