סקר טקסונומי ומולקולארי במחלקת ה- Charophytes בישראל

Charophytes הנה מחלקה של מאקרו-אצות ירוקות השכיחה במים עומדים וזורמים ובעלת תפוצה כלל עולמית. היא נחשבת למחלקה הקרובה ביותר לצמחי היבשה וכוללת את המשפחה Charopyceae בת זמננו, ומשפחות נוספות שנכחדו וידועות כמאובנים.
המשפחה (Charopyceae) כוללת בתוכה ששה סוגים (genera).  Linnaeus (1753) הגדיר לראשונה את הסוג Chara ואילו הסוגים האחרים, הכוללים את Nitella ,Lamprothamnium ,Tolypella ,Lychnothamnus ו-Nitellopsis, אופיינו במהלך המאה ה- 19. העדר מחקר אודות ה- Charophytesבישראל מהווה הזדמנות טובה להעמקת הלימוד והידע במחלקה זו. החוקר יעקב ליפקין דגם Charophytesממספר אזורים בישראל ואיגד אותם כאוסף השמור באוניברסיטת ת"א, אך מידע אודות המינים שנמצאו לא פורסם. לאחרונה פורסמה עבודת מחקר שבוצעה ע"י Romanov ו- Barinova ובה מוצג סקר אודות תפוצת ה- Charophytes במגוון אזורים בישראל כפי שנצפו ב 200 השנים האחרונות ע"י חוקרים מהארץ ומחו"ל וכמו גם דיגום עכשווי של מחלקה זו בישראל. 23 אתרים מאזורים שונים בישראל (החל מהרי הגולן ועד הנגב) נדגמו ומתוכם נמצאו שבעה מינים וסוג אחד השייכים למחלקת ה- Charophytes, זאת מתוך 15 מינים וארבעה סוגים שתוארו בספרות. בכדי להגדיל את הידע אודות התפוצה ומגוון מיני ה- Charophytes בישראל נתמקד ב-20 אתרים מרכזיים באזוריה השונים של ישראל, המוכרים כבית גידולם הטבעי, ונקיים דיגום ומעקב רציף לאורך כל עונות השנה. גישה זו תאפשר לנו לעקוב וללמוד על מגוון המינים ויחסי הגומלין בניהם במהלך השנה. כמו גם השימוש בסמנים מולקולאריים (AFLP) יהווה בסיס מהימן למיון המורפולוגי ובכך יתמוך בהבחנה בין סוגים, מינים וזנים שונים. בנוסף, ניתן יהיה לחשב את הפולימורפיזם הגנטי בתוך ובין המינים השונים, למדוד מרחקים גנטיים ולקשור בין תנאי הסביבה לתבנית הגנטית.

תוכנית המענקים