טקסונומיה ואקולוגיה של על-משפחת הזאבנים (Lycosoidea) בישראל: מאסף המינים והעדפת בית גידול בזאבניים (Lycosidae)

עכבישים הם בין הסדרות המגוונות ביותר בעולם החי, עם 43,244 מינים שכבר תוארו ב-111 משפחות, אשר 50 מהן נמצאו גם בישראל. יחד עם זה, עד כה רק 13 מהמשפחות בישראל נחקרו לעומק. העל-משפחה Lycosoidea (זאבנים) היא דוגמה לקבוצה לה עדיין נדרש מחקר מקיף. המשפחה הגדולה ביותר בקבוצה זו, Lycosidae (זאבניים), מעולם לא נחקרה בישראל וזקוקה לרוויזיה טקסונומית מקיפה. בנוסף, התיחום של משפחות הזאבנים Zoridae ו- Miturgidae עשוי להשתנות. בחינה מקדימה של (O.P.-Cambridge in 1872) Prochora lycosiformis (Miturgidae)המוכר מסיציליה וישראל מגלה דמיון מסקרן למין אוסטרלי מאותה המשפחה. חידה טקסונומית זאת מעלה שאלה לגבי היחסים של שני מיני זאבנים אלו. המחקר מבוסס-האוספים המוצע כאן מיועד לחקור את עושר המינים והגבולות הטקסונומיים של שבע משפחות הזאבנים המצויות בישראל. כחלק מהמחקר, תיערך בחינה של הסוג Simon, 1886 Prochora וסיווגו הנוכחי וייבחן היחס אל המין האוסטרלי. מחקר מוצע זה יאפשר לנו ליצור מפתח להגדרה ורשימה של טקסוני הזאבנים בישראל ויוסיף לידע שלנו על הטקסונומיה של קבוצה מגוונת זו.

 
 

תוכנית המענקים