עיון מחדש בסיסטמטיקה של Graphipterus serrator group (Coleoptera: Carabidae: Lebiinae) שימוש משולב במורפולוגיה, ניתוחים מולקולריים ושיטות אקולוגיות לזיהוי מינים בקבוצת החיפושיות ממשפחת הרצניתיים

כבר בשנת המחקר הראשונה נערך זיהוי ואפיון מורפולוגי שנעשה לאוכלוסיות שונות בקבוצה הנחקרת, שהעלה עד כה הגדרות לארבעה מינים בארץ בלבד, מין ממרוקו ומין נוסף מסוריה, מהם חמישה מינים שטרם תוארו בעבר.
 
שנה זו התאפיינה במיון חומר מאוספים קיימים (פרטי חיפושיות), איסוף חומר טרי מהשטח לצורך עבודה מולקולרית ובזיהוי מאפיינים מורפולוגיים והגדרה וחלוקה ראשונית למינים. כל פרטי החיפושיות מהקבוצה הנחקרת השמורות באוסף החרקים הלאומי באוניברסיטת תל-אביב, מוינו והנתונים הוכנסו אל מאגר הנתונים הממוחשב של האוסף. עבודת מיון ורישום נעשתה גם מוזיאון הטבע בפריז (MNHN) בביקור עבודה של 5 ימים אשר הוקדש ברובו לאיתור פרטים באוסף הרצניתיים העצום והבלתי ממוין. בנוסף, הושאלו מאה שבעים פרטים ושני Types להמשך עבודה בארץ.
 
סיורי איסוף פוריים נערכו ברוב אתרי התפוצה של הקבוצה בארץ, אולם בחולות כסוי, חולות הערבה הדרומית וחולות הערבה הירדנית בהם נעשו חיפושים ויזואלים והונחו מלכודות נפילה, לא נמצאו פרטים. 40 פרטים בוגרים נאספו מחולות הנגב המערבי וגודלו בשתי מעבדות לשם מעקב ולימוד הביולוגיה של מיני הקבוצה, אך בינתיים ללא הצלחה בגידול הזחלים. תכניות עבודה ראשוניות נעשו עם שתי מעבדות המתמחות בעבודה טקסונומית מולקולרית, בישראל ובגרמניה.
 
תוצאות מחקרי על השפעת התייצבות דיונות על פרוקי רגליים הוצגו בכנס אקולוגי גרמניה(GFO) במימון מלגת אדסמן לנסיעות. הצגתי רעיונות לשימוש חרקים כביואינדיקטורים בארץ בכנס החברה האנטמולוגית. המשך עבודה באוסף הרצניתיים בפריז מתוכנן בשנת תשע"א.

תוכנית המענקים