רביזיה של מחלקת הזוחלים בישראל

מחלקת הזוחלים היא השנייה בגודלה במערכת החולייתנים היבשתיים בעולם וכוללת למעלה מ- 9000 מינים, אך עם זאת, הינה נחקרת הכי פחות משאר המחלקות במערכה. בישראל המחלקה הינה ייחודית בעושרה, מגוונת בתפוצתה וכוללת כ-100 מינים, אך אלו טומנים בחובם בעיות זיהוי רבות. חלק מן הבעיות קשור למצב המדרדר של שימור מיני הזוחלים בארץ ובאזור, וקשיים משמעותיים נוספים קשורים למעמדם הטקסונומי של רבים ממיני הזוחלים, כאשר בעיות זיהוי קיימות לגבי כ-40% מכלל המחלקה.

מחקרי בתואר השלישי עוסק בפילוגנזה וברביזיה טקסונומית של הזוחלים בישראל, ובמיוחד של מינים שהמעמד הטקסונומי שלהם אינו ברור דיו בשל בעיות זיהוי טקסונומיות קשות וסבוכות. מחקרי, המשלב שיטות גנטיות, מורפולוגיות והתנהגותיות, כולל שלושה חלקים: שיחזור בקנה מידה רחב של יחסים פילוגנטיים של כל זוחלי העולם; פילוגנזה ופילוגיאוגרפיה ברזולוציה גבוהה של זוחלים וקבוצות זוחלים נבחרות בישראל; וביסוס מחודש של מעמדם הטקסונומי של אותן קבוצות בישראל. ההיבט המולקולארי כולל אנליזות גנטיות רחבות היקף, אשר כמעט ואינן קיימות במחקרי זוחלים בישראל. באמצעות האנליזות אבנה ואבסס את היחסים הפילוגנטיים בין מינים ובתוך קבוצות, בנוסף להיבטים רלוונטיים של ביוגיאוגרפיה ופילוגיאוגרפיה. ההיבט ההתנהגותי יכלול ניסויי רבייה מבוקרים לקבלת התאמה רבייתית למינים שונים. ההיבט המורפולוגי כולל עריכה וביצוע של אנליזות מורפולוגיות רבות ונרחבות בנוסף לשיטות ניתוח מורפו מטריות, גיאומטריות וסטטיסטיות.

מחקר זה כולל שילוב מספר שיטות עבודה טקסונומיות במטרה לבנות בסיס מידע מקיף ועדכני הכולל זיהוי נכון של מינים, ובכך יתרום לשיפור ולעדכון הערכת מגוון המינים הארצי והעולמי וכן למאמצי השימור של המינים האלה.

תוכנית המענקים