סקר של חדקוניות קצרות החדק (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae: Entiminae) בישראל

Strophomorphus porcellus

Strophomorphus porcellus

סקר של חדקוניות קצרות חדק (Curculionidae: Entiminae) נערך ב-2010. איסוף החדקוניות נעשה בשתי שטות עיקריות: לכידה במלכודות קרקע ואיסוף ברשת. מלכודות קרקע שהוצבו ב-33 מקומות בכל הארץ, על מנת לכסות בתי גידול שונים ומגוונים ככל הניתן. ארבעים נסיעות נעשו על מנת לפקוד את המלכודות כל שבועיים ובתוך כך נערך גם איסוף ברשת. החדקוניות ממלכודות הקרקע שומרו בתמיסת שפרדס, ולאחר מכן שופדו והוגדרו. עד כה נמצאו 84 פרטים של Entiminae, השייכים ל-11 סוגים ו-28 מינים, כולל מספר מינים נדירים או כאלה שטרם תוארו. פרט אחד של Strophomorphus hebraeus Stierlin נתגלה בחרמון ברום 2000 מ'. מין זה היה ידוע עד כה משבעה פרטים מלבנון (אשר מהם תואר המין) השמורים במוזיאון בגרמניה, ומפרט ישן פגוע המצוי באוסף הלאומי באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, נתגלה לראשונה בערבה פרט של Strophomorphus המייצג מין לא מתואר, ופרט של מין לא מתואר של Parameira, אשר התווסף לשלושה פרטים באוסף הלאומי שנאספו בארץ בעבר. תהליך השיפוד וההגדרה של החומר שנאסף ברשת טרם הושלם. מאמר המסכם את שבט ה-Sitonini בישראל (בשיתוף עם א. ולסקס דה קסטרו ור. בורובץ), הכולל מפתח הגדרה מאויר הוגש לכתב העת של החברה האנטומולוגית לישראל.

תוכנית המענקים