סקר חדקוניות בישראל: Hyperinae (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae

סקר של החדקוניות מתת-משפחת Hyperinae נערך לראשונה בישראל. Hyperinae הינם קבוצה קטנה אך חשובה של חדקוניות עם כ-200 מינים באזור הפליארקטי, הכוללת מינים רבים המזיקים לחקלאות. Hyperinae קשורים בהתפתחותם לצמחים ממשפחות הפרפרניים, הסוככיים, הצפרניים והארכוביתיים. הזחל מתפתח על פני הצמח וניזון מחלקיו הירוקים. ההתגלמות מתרחשת בתוך פקעת מיוחדת, המחוברת אל צמח הפונדקאי. רק כ-20 מינים של Hyperinae דווחו מישראל עד עתה, אולם באוסף הלאומי של חרקים באוניברסיטת תל אביב שמורים מינים אחדים נוספים, ביניהם גם כאלה שלא תוארו. כ-20 מינים נוספים ידועים מהארצות השכנות וייתכן וייתגלו בישראל בחיפוש מדוקדק יותר. צמחי הפונדקאי ודרגות התפתחות של המינים הישראליים כמעט אינם ידועים. האיסוף יחל בחודש ינואר 2012, ומתוכננות 15 נסיעות איסוף בכל הארץ. האיסוף יתבצע בשטות מגוונות, כגון איסוף ברשת, סינון, מלכודות אור וקרקע וכו'. דגש מיוחד יושם על החיפוש של צמחי הפונדקאי. הנתונים הישנים והחדשים יוכנסו לבסיס הנתונים של האוספים הלאומיים באוניברסיטת תל-אביב. החומר הנאסף יטופל וימויין בעזרת הספרות המדעית והשוואה אל החומר המוגדר, וחלקו יישלח אל מומחים בחו"ל לאימות הזיהוי.

תוכנית המענקים