טקסונומיה ומגוון המינים של כנימות מגן (Hemiptera: Coccoidea) בעצי אלון בישראל, בדגש על משפחת הכרמיליים (Kermesidae)

בשנת 2011 נערכו סקרים פעמיים בחודש בחורשים בהם מצויים עצי אלון. מטרת הסקרים היתה: 1. להכיר את בתי הגידול של עצי אלון ולקבוע את אתרי המחקר בעתיד; 2. לאתר את מיני הכרמיליים אשר תוארו מן הארץ בעבר בחורשים השונים; 3. לדגום עלים וענפים של אלונים המאולחים בכנימות מגן; 4. הכין מתקנים מיקרוסקופיים של כנימות המגן, צורך המשך לימודם וזיהוים הטקסונומי; 5. לימוד ותרגול של השיטות השונות להכנת מתקנים מיקרוסקופיים של כנימות מגן. על פי המורפולוגיה החיצונית של הנקבות הבוגרות זוהו חמישה מינים של כרמיליים על עצי אלון התבור ואלון מצוי באתרים שונים. עצים בהם נמצאו אוכלוסיות של מיני כרמיליים סומנו לצורך תצפיות עתידיות. כמו כן נאספו נמלים (אשר נמצאו בחברת הכרמיליים) וצרעות טפיליות (אשר הגיחו מן הכרמילים) ואלה יזוהו בעתיד. בנוסף, נדגמו על עצי אלון התבור, אלון מצוי ואלון התולע, כנימות מגן הנמנים על שיש משפחות אחרות. הוכנו מתקנים מיקרוסקופיים של מינים אלה, הם צולמו, קוטלגו, וזוהו ברמת משפחה. עבודה בעתיד תכלול תיאור, איורים ומפתחות הגדרה לכל שלבי ההתפתחות של מיני הכרמיליים בישראל. טקסונומיה מולקולרית תשמש ככלי להשוות בין מינים של כרמיליים בישראל למינים פליארקטיים אחרים של אותה משפחה. גם תהיה הגדרה של כל הכנימות מגן (לרמת המין) שנאספו ויאספו במהלך המחקר למטרה לחדש הרשימה של מינים של כנימות מגן על עצי אלון בישראל.

תוכנית המענקים