הצטברות של שונות מורפולגית במהלך האונטוגניזה של דגי שונית (משפחה:לברידים)

משפחת הדגים הימיים הנפוצה שפתניים (Wrasse) היא משפחה של דגי שונית עתירת מינים בעלת מגוון מורפולוגי ואקולוגי עצום. משפחה זו מתהדרת במגוון המינים הראשון בגודלו בשוניות אלמוגים ברחבי העולם, ומתוכה ישנם מינים רבים שהן מן הגדולים והבולטים בשוניות בעולם בכלל, ובים האדום בפרט. הודות למגוון הרחב של דרכי התזונה שלהם, רבים ממינים אלו מהווים מיני מפתח בשונית המאכלסים נישות רבות ומשחקים תפקיד מרכזי בשמירת האיזון העדין של המערכת האקולוגית המשגשת הזו.

בעוד שהבוגרים במשפחה זו הם מן הדגים המתועדים ביותר במחקר ולהם מפתחות זיהוי טקסונומיים רבים בספרות, מעט מאוד ידוע על ההתפתחות האונוטוגנטית ושלבי החיים הלארווליים הצעירים. קיים פער גדול בידע שלנו על שלב החיים ההתחלתי כאיכתיופלנקטון ועל המטאמורפוזה שהם עוברים בדרכם להתיישבות כבוגרים בשונית. גיוסם של הצעירים לחברה הקיימת בשונית הוא קריטי בקביעת הדינאמיקה של האוכלסייה, וזאת מאחר שהוא זה הקובע את גודלם, מבנם, הרכבם ותפוצתם של המינים. ידע מעמיק של תחום זה יתרום רבות לשיפור שמירת הטבע והמגוון הביולוגי של שוניות אילת.

במהלך המחקר שלי אני מתכוונת לגשר על הפער הזה בידע הטקסונומי והאקולוגי אודות מינים מקומיים בים סוף. תחילה אבצע סקר של תפוצה וכמויות יחסיות של לארוות לעומת בוגרים, ולאחר מכן אתרכז בתיאור ותיעוד של המאפניים המורפולוגיים הנלווים לתהליך ההתבגרות והגדילה.

תוכנית המענקים