סיסטמטיקה של סרדינים מים תיכון ומים סוף

סדרת הסרדינאיים הינה בעלת חשיבות כלכלית עצומה בתעשיית הדייג העולמית. שלל הדייג השנתי של מינים מסדרה זו יכול להגיע עד לכ-19 מיליון טון בשנה, ולהוות כ-25% משלל הדייג העולמי, לרבות שלל הדייג ממים מתוקים. הסרדינאיים מייצגים את הסדרה הגדולה ביותר בעולם של בעלי חיים לא מבויתים הנצרכים ע"י האדם.

משפחת הסרדינים הינה הגדולה בסדרה זו, היא מונה 216 מינים ו-66 סוגים ברחבי העולם, והיא נחלקת לרוב לחמש תת-משפחות. הים התיכון מכיל 12 מיני סרדינים, כאשר חמישה מתוכם היגרו לים התיכון מים סוף דרך תעלת סואץ ונחשבים למינים פולשים. בנוסף, ים סוף מכיל 14 מיני סרדינים ובים השחור 12 מיני סרדינים נוספים.

טקסונומיה קלאסית של סרדינים נעשית לרוב על מאפיינים מורפולוגיים פנימיים קטנים כגון שלד הסנפיר או מבנה שלפוחית הציפה. בשנים האחרונות משמשים כלים מולקולאריים מודרניים כאמצעי נוסף ומשלים למחקרים סיסטמתיים בחקר דגים.

מטרות המחקר שלי הן לערוך רוויזיה טקסונומית של כלל מיני הסרדינים מהים תיכון, ים סוף והים השחור תוך שימוש בכלים של טקסונומיה מורפולוגית קלאסית בשילוב עם אנליזות מולקולאריות מודרניות, ולחקור את הקשר הפילוגנטי בין המינים המהגרים למקומיים באגן הלבנט, בהתבסס על הרקע ההיסטורי הגיאוגרפי.

תוכנית המענקים