בחינת מגוון מיני החי-טחביים לחופי הים התיכון של ישראל

Schizoporella errata

Schizoporella errata

חי-טחביים הינה מערכה של חסרי חוליות מושבתיים ישיבים המצויים בעיקר בסביבה הימית הכוללת כ- 6000 מינים חיים, כשמידי שנה נחשפים מינים חדשים, ומספר כפול מזה קיים במאובנים. בזכות השלד הגירני מהווים חלק ממיני החי-טחביים "בוני סלע" משמעותיים ובכך תורמים למורכבות המצע ומשפיעים על מגוון המינים בבית הגידול. הם מהווים מרכיב משמעותי בחברות צמד ומהווים מטרד במתקנים מלאכותיים, בעיקר צינורות קירור.
 
בעוד שמערכה זו מאד חשובה אקולוגית, הידע על החי-טחביים בישראל מצומצם ביותר. באוספים הזואולוגיים באוניברסיטת ת"א מצויים 54 מינים שנאספו בעיקר בשנות השישים והשבעים. בשנים שחלפו מאז איסופים אלו, חלו שינויים בטקסונומיה של מערכה זו בעקבות שימוש במיקרוסקופית אלקטרונים וכלים מולקולאריים. המחסור בידע עדכני על מערכה זו בחוף הישראלי מעלה את הצורך במחקר חדש, בעיקר בחוף הים תיכוני אשר המגוון הביולוגי בו נתון לשינויים עקב השפעות אנתרופוגניות.
 
במהלך שנת דיגום אחת 2009-2010 נאספו 56 דוגמאות של חי-טחביים שחיו על גבי מצע קשה במגוון אתרים מראש הנקרה ועד לאשקלון. מתוכן הוגדרו עד כה 23 מינים השייכים ל-17 משפחות שונות. בשיתוף פעולה עם דר' פול טיילור מהמוזיאון לטבע בלונדון המינים נסרקו מיקרוסקופ אלקטרונים סביבתי. מבין 23 המינים שהוגדרו תועד לראשונה בים התיכון המין Drepanophora sp. החשוד כמהגר לספסי. כמו כן, נוספו שנים עשר מינים שלא תועדו עד כה מחופי ישראל ובהם שני מינים Thalamoporella harmelini ו- Schizoretepora hassi החדשים למדע שתוארו רק לאחרונה מלבנון.

תוכנית המענקים