סקר ראשוני של המגוון הביולוגי של סרטנים מעשירי רגליים פלגיים במי החופים הים-תיכוניים של ישראל

הים התיכון הוא בין האזורים המרשימים ביותר בעולם מבחינת המגוון הביולוגי. אולם אגן ימי זה גם סובל מאבדן חסר תקדים של מגוון ביולוגי המתבטא באופן חמור בבתי גידול רבים בים התיכון כולל בחוף הרדוד של ישראל. מעשירי רגליים ימיים (סרטנים, לובסטרים, חסילונים) מייצגים את אחת הקבוצות הטקסונומיות הגדולות מרובות המינים ובין הקבוצות החשובות מבחינה אקולוגית וכלכלית במים אלה. לגבי חלק ממיני ממעשירי הרגליים וסביבות חייהם קיימים איומים בתחום שמירת הטבע. למרות זאת התפוצה של יצורים אלה ושל שלביהם הפלנקטוניים בפלגיאל ידועה פחות מאשר בבנטוס, בעיקר בהקשר של סביבה משתנית. מטרת הסקר המוצע היא להעריך את המגוון של מרכיבי הסרטנים מעשירי הרגליים הפלגיים באזורים נבחרים בחוף הים תיכוני של ישראל במרחב ובזמן. יבוצעו סדרות גרירות של רשתות פלנקטון בעומקים שונים ומעל בתי גידול קרקעיים שונים (חול/טין, מסלע) ויזוהו המינים בעלי העניין כדי ליצור קטלוג דיגיטלי. הממצאים יקושרו לנתונים סביבתיים נבחרים.
 
סקר המגוון הביולוגי המוצע יספק מידע בסיסי למאגר מידע טקסונומי של הפלגיאל הים תיכוני ויתרום נתונים הכרחיים להבנת האקולוגיה וההתנהגות של לרוות בפלגיאל. כל החומר שייאסף במסגרת הסקר המוצע יופקד באוספי הטבע הלאומיים.

תוכנית המענקים