סקר טקסונומי להערכת ההשפעה של אוכלוסיות פולשות של בומבוס האדמה על המגוון הביולוגי של דבורי בר וצמחים בהרי יהודה

בומבוס האדמה (Bombus terrestris)

בומבוס האדמה (Bombus terrestris)

גיא בלוך, נעם בר-שי ואבי שמידע
 
ההתרבות של צמחי בר וצמחי תרבות רבים תלויים בהאבקה על ידי מגוון בעלי חיים, בעיקר חרקים. שירותי האבקה אלה, החיוניים למערכות טבעיות ותרבותיות כאחד, מתבצעים במידה רבה על ידי דבורים ועל כן יש להן השפעה רבה על המגוון הביולוגי. ישנה חשיבות רבה לתעד את מגוון מיני הדבורים ולהעריך את רגישותו לשינויים בתנאים הביוטיים והא-ביוטיים בסביבה. מחקרים שנעשו לאחרונה בישראל ובמקומות אחרים בעולם מצביעים על כך שאוכלוסיות פולשות של דבורי בומבוס מתחרות בדבורי הבר המקומיות ועלולות אף להוביל לשינויים משמעותיים באוכלוסיות הצמחים והמאביקים. לשם הערכת הסיכונים שצמחים ודבורי בר נתונים להם בגלל פלישת בומבוס האדמה, אנו מציעים לאפיין את מיני הצמחים המבוקרים על ידי בומבוס האדמה ואת מיני דבורי הבר המבקרים באותם צמחים - ועל-כן נתונים לתחרות מצד דבורי הבומבוס.

מטרות המחקר הן: 1) יצירת רשימה של מיני הצמחים שפרחיהם מבוקרים על ידי בומבוס האדמה ומציאת מיני המפתח המאובקים על ידן. 2) יצירת רשימה של מיני דבורים המבקרות במיני מפתח המבוקרים גם על ידי בומבוס האדמה. מינים אלה עלולים לסבול מתחרות או דחיקה ע"י דבורי בומבוס. 3) רישום זמני היום בהם מבקרות דבורי הבומבוס באותם מיני מפתח. נתונים אלה יספקו מידע חיוני לגבי השאלה האם דבורי הבומבוס מתחרות במינים המקומיים על ידי הגעה מוקדמת לפרחים וניצול המשאבים בהם לפני הגעת דבורי הבר.

לשם השגת מטרות אלה אנו מתכוונים לאסוף מידע טקסונומי מפורט על מיני הדבורים והצמחים בשלושה אתרים מייצגים בהרי יהודה. הרי יהודה מהווים אתר מועדף לסקר זה מאחר והם מייצגים אזור אליו בומבוס פלשו יחסית מאוחר ולכן ניתן עדיין לחקור את השפעתם על הרכב המינים.

תוכנית המענקים