מגוון ביולוגי של אלמוגי אבן במפרץ אילת

.

תוכנית המענקים